CLOUD HOSTING

Tối ưu hóa không gian cho website của bạn.

Truy cập nhanh hơn.
Website online 99.9%
Cài website trong nháy mắt
Ngăn chặn local - attack
Tự động phục hồi dữ liệu
Sử dụng bản quyền 100%

cloud vps CLOUD HOSTING
Sinh Viên
25,000
VNĐ/tháng
Dung lượng: 300 MB [SSD]
Băng thông: không giới hạn
Email: 10
Database: 1
Addon-domain: 0
Mua ngay
Cá Nhân
45,000
VNĐ/tháng
Dung lượng: 1 GB [SSD]
Băng thông: không giới hạn
Email: không giới hạn
Database: 1
Addon-domain: 0
Mua ngay
Bán Chuyên Nghiệp
100,000
VNĐ/tháng
Dung lượng: 6 GB [SSD]
Băng thông: không giới hạn
Email: không giới hạn
Database: 3
Addon-domain: 1
Mua ngay
Chuyên Nghiệp
135,000
VNĐ/tháng
Dung lượng: 8 GB [SSD]
Băng thông: không giới hạn
Email: không giới hạn
Database: 5
Addon-domain: 2
Mua ngay
Doanh Nghiệp
270,000
VNĐ/tháng
Dung lượng: 20 GB [SSD]
Băng thông: không giới hạn
Email: không giới hạn
Database: 10
Addon-domain: 3
Mua ngay
Thương Mại Điện Tử
380,000
VNĐ/tháng
Dung lượng: 30 GB [SSD]
Băng thông: không giới hạn
Email: không giới hạn
Database: 15
Addon-domain: 5
Mua ngay
Chuyên Nghiệp ++
210,000
VNĐ/tháng
Dung lượng: 15 GB [SSD]
Băng thông: không giới hạn
Email: không giới hạn
Database: 8
Addon-domain: 3
Mua ngay
super-1gb
49,000
VNĐ/tháng
1 website
Dung lượng: 1Gb (SSD)
Băng thông: không giới hạn
Database: 1
Cache: Hosing Cache
Sao lưu: hàng ngày
Truy cập FTP: không giới hạn
Chống DDOS
Mua ngay
super-3GB
139,000
VNĐ/tháng
2 website
Dung lượng: 3Gb (SSD)
Băng thông: không giới hạn
Database: 3
Cache: Hosing Cache
Sao lưu: hàng ngày
Truy cập FTP: không giới hạn
Chống DDOS
Mua ngay

LINUX SUPPER HOSTING

Linux supper hosting là hệ thống hosting được thiết kế và xây dựng riêng biệt với công nghệ mới nhất,
hệ thống cache hạ tầng mạnh mẽ đảm bảo cho website có tốt độ truy cập cực kỳ nhanh chóng và an toàn.