EMAIL DOANH NGHIỆP

Chuyên nghiệp hơn trong mắt khách hàng và đối tác khi sử dụng email của doanh nghiệp.

An toàn, nhanh chóng và hiệu quả.
Có Control Panel quản lý hệ thống email riêng.
Sử dụng song song với Outlook, Mobile Mail.
Chống Spam Email - Bom Mail.
Dung lượng lưu trữ lớn.
Sử dụng bản quyền 100%.

xem chi tiết
Email doanh nghiệp 1
50,000
VNĐ/tháng
Dung lượng: 20 GB
Địa chỉ email: Không giới hạn
Mã hóa SSL
Catch all
SPF / DKIM / DomainKeys
Mua ngay
Email doanh nghiệp 2
100,000
VNĐ/tháng
Dung lượng: 50 GB
Địa chỉ email: Không giới hạn
Mã hóa SSL
Catch all
SPF / DKIM / DomainKeys
Mua ngay
Email doanh nghiệp 3
180,000
VNĐ/tháng
Dung lượng: 100 GB
Địa chỉ email: Không giới hạn
Mã hóa SSL
Catch all
SPF / DKIM / DomainKeys
Mua ngay
Email doanh nghiệp 4
300,000
VNĐ/tháng
Dung lượng: 200 GB
Địa chỉ email: Không giới hạn
Mã hóa SSL
Catch all
SPF / DKIM / DomainKeys
Mua ngay
Email doanh nghiệp 5
450,000
VNĐ/tháng
Dung lượng: 400 GB
Địa chỉ email: Không giới hạn
Mã hóa SSL
Catch all
SPF / DKIM / DomainKeys
Mua ngay
Email doanh nghiệp 6
600,000
VNĐ/tháng
Dung lượng: 800 GB
Địa chỉ email: Không giới hạn
Mã hóa SSL
Catch all
SPF / DKIM / DomainKeys
Mua ngay
Email doanh nghiệp 7
750,000
VNĐ/tháng
Dung lượng: 2T
Địa chỉ email: Không giới hạn
Mã hóa SSL
Catch all
SPF / DKIM / DomainKeys
Mua ngay