, Bạn có biết?

Hơn 50 triệu người Việt
dùng internet chiếm 53% dân số

Cứ 10 người dùng internet
thì 9 người dùng Google

Trong 9 người tìm sản phẩm
thì 7 người mua sản phẩm

Hãy để chúng tôi giúp bạn tiếp cận lượng khách hàng tiềm năng.

GOOGLE ADWORDS #1
3,000,000
VNĐ/tháng
Phân tích Google Adwords
Chạy 5-10 từ khóa mở rộng
Liên hệ ngay
GOOGLE ADWORDS #3
10,000,000
VNĐ/tháng
Phân tích Google Adwords
Chạy 5-10 từ khóa mở rộng
Liên hệ ngay

 , Bạn có biết?

Đứng Top 7 quốc gia về tài khoản Facebook
chiếm 3% tổng số tài khoản trên thế giới

Đứng Top 10 thành phố về tài khoản Facebook
chiếm 0.6% tổng số tài khoản trên thế giới

Thời gian sử dụng Facebook của người Việt trung bình là  2 giờ 33 phút

Hãy để chúng tôi giúp giới thiệu sản phẩm của bạn đến 64 triệu người.

Facebook Ads #2
5,000,000
VNĐ/tháng
Viết bài quảng cáo thu hút
Khoan vùng đối tượng tiếp thị
Liên hệ ngay
Facebook Ads #3
10,000,000
VNĐ/tháng
Viết bài quảng cáo thu hút
Khoan vùng đối tượng tiếp thị
Liên hệ ngay